Kontakt-ikon for uforpligtende samtale +45 70 22 12 92
Info@aquila-triventek.com

Følgeskader i forlængelse af storbrand afhjulpet ved hjælp af tøris blæsning med Triventek udstyr.

Tirsdag den 26/10 2021 udbrød der en voldsom brand på Kranfabrik Højbjerg Maskinfabrik i Galten.

Det startede som brand i noget ventilationsanlæg, men blev til en større bygningsbrand.

Følgeskaderne på både bygningerne og kraner var omfattende og skadeservice firmaet Recover Nordic A/S blev sat til at sanere med de rette metoder og udstyr, deriblandt vores BL60 Dry Ice Blaster.

BL60 Dry Ice Blaster

Tørisblæsning kan anvendes hvor vand er uønsket. Ved f.eks. sod- og brandskader til at afrense materialer og overflader fuldstænding fri for sod. Efter en brand vil der ofte være en del sodskader samt skadelige partikler og en tung lugt af røg, der kan være svær at komme af med. Ved brug af tørisblæsning sikres en grundig rengøring og effektiv afrensning af alle overflader, så de efterlades rene og uden de sundhedsskadelige partikler.

Ved tørisblæsning anvendes tøris som blæsemiddel, og når dette rammer overfladen, omdannes det til luft. Overfladen efterlades ren og helt tør, og skal derfor ikke renses yderligere – hvilket gør denne metode både effektiv og skånsom, og man skal ikke bekymre sig om eventuelle fugtdannelser. Tørisblæsning er desuden en ikke slibende afrensning, og kan derfor foretages på næsten alle typer overflader uden negativ påvirkning af overfladen. Denne form for afrensning er mere effektiv og miljørigtig end mere traditionel afrensning, og derved omkostningsbesparende.