SPUMA

SPUMA

MILJØRIGTIG & EFFEKTIV UKRUDTSBEKÆMPELSE MED SPUMA®

NCC Roads har, i samarbejde med Aquila Triventek, udviklet en miljøvenlig termisk metode til at bekæmpe ukrudt. Systemet hedder SPUMA®. Ukrudtet dækkes af varmt vand og et lag isolerende skum, hvorefter de ubudne planter udtørrer og visner bort. Skummet er miljøneutralt og godkendt af miljøstyrelsen som et pesticidfrit produkt. Det forsvinder igen på kort tid og efterlader ingen skadelige stoffer. SPUMA® skåner både grundvand og omgivende planter samtidig med at det bekæmper selv genstridigt ukrudt særdeles effektivt.

MARKEDETS MEST EFFEKTIVE METODE

SPUMA® Er et enestående alternativ til alle andre former for ukrudtsbekæmpelse. Det er pesticidfrit og skader hverken jord, vand eller omgivende kulturplanter. Det fjerner ukrudt 3-4 gange så effektivt som gasbrænding, og der er ingen brandfare. Ligesom det også bekæmper ukrudt langt bedre end fx. dampbehandling.

SPUMA® er den mest langtidsvirkende termiske metode mod ukrudt. Og metoden kan tilmed anvendes i høj bevoksning og virker også godt mod invasive og genstridige planter som bjørneklo, japansk pileurt og hybenroser. SPUMA® er effektiv mod alt ukrudt. Overalt!

FJERNER OGSÅ TYGGEGUMMI OG ALGER

Ud over ukrudtsbekæmpelse er SPUMA® også noget nær et universalmiddel til anden renholdelse af arealer og flader. Det er fx. også velegnet til at fjerne tyggegummi fra fortove, alger og begroninger på alle flader og til afrensning af facader. Alt sammen via √©t og samme system og udstyr.

VIRKER EFFEKTIVT MED MILJØGODKENDT SUKKERSKUM

SPUMA® virker ved, at der udlægges 95° - 98° grader varmt vand kombineret med et varmeisolerende lag biologisk nedbrydeligt skum. I modsætning til andre metoder til ukrudstbekæmpelse dækker det isolerende skum alle ukrudtsplantens overflader og varmepåvirker den i op til 5 minutter. Herved sprænges plantens celler ved høj temperatur over længere tid end ved andre metoder.

Det betyder, at ukrudtet hæmmes langt mere effektivt og gør, at der går betydeligt længere tid, før der kommer ukrudt på stedet igen. √Čn behandling med SPUMA® kan holde ukrudtet nede i helt op til 100 dage efter.

Det isolerende skum består af majs- og kokossukker og er godkendt af Miljøstyrelsen som pesticidfrit produkt. Alle bestanddele i sukkerskummet nedbrydes naturligt inden for 24 timer i både jord og vand.

Beregninger viser, at det med ukrudtsbekæmpelse med SPUMA® er muligt at nedbringe udledningen af CO2 med op til 80 % i forhold til andre termiske metoder.

KAN UDLÆGGES MED MASKINER ELLER MANUELT

SPUMA® kan udlægges fra kørende maskiner med udlæggerarm, så maskinerne ikke skal køre på og dermed belaste fortove, kantsten og lignende. Den fleksible udlæggerarm kan fx også komme ind mellem træer og buske, hvor maskinel ukrudtsbekæmpelse normalt ikke kan lade sig gøre. Den manuelle udlægning anvendes oftest på mindre, ufremkommelige arealer, hvor der er mange forhindringer.


FacebookYouTube

English Dansk

Betingelser | Beskyttelse af personlige oplysninger